Το Εργο

Εισαγωγή

Το επιστημονικό ερευνητικό έργο με τίτλο: «Πολιτισμικό και Οικιστικό Απόθεμα των Ελληνικών Κοινοτήτων της Μικράς Ασίας» αποβλέπει στον εντοπισμό, την καταγραφή, τη συστηματική μελέτη, την αξιολόγηση, την ταξινόμηση και την προβολή τόσο του αρχειακού υλικού όσο και του οικιστικού και μνημειακού αποθέματος σε περιοχές της Μικράς Ασίας. Περιοχές οι οποίες, κατά το ιστορικό παρελθόν, αποτέλεσαν «κόμβους» ακμής εμπορίου και πολιτισμού των Ελλήνων που κατοικούσαν εκεί.
Το έργο αυτό, για πρώτη φορά, προσδιορίζει και επικοινωνεί στις νεότερες γενιές την δημιουργική πρωτοβουλία και την καταλυτική συμβολή των Ελλήνων στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη του τόπου παραμονής τους. Παράλληλα εστιάζει στις δυνατότητες που εξασφάλισε η ειρηνική συνύπαρξη και η ειλικρινής συνεργασία των δύο εθνοτήτων.
Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται από διεπιστημονική ομάδα υπό την επιστημονική ευθύνη της Καθηγήτριας Οικιστικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ελένης Γ. Γαβρά. Η προσπάθεια αυτή, που έχει ευεργετηθεί με την ευλογία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κκ Βαρθολομαίου Α’, έτυχε πρωτίστως της ηθικής και οικονομικής στήριξης του αειμνήστου Άρχοντα Ορφανοτρόφου Νικολάου Μάνου.

Την προσπάθεια αυτή υποστηρίζει με χορηγία το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης)

Με την υποστήριξη της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την χορηγία της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Copyright © 2023 - All Rights Reserved.
Powered by Altius Group